VAHVAA OSAAMISTA JA KOKEMUSTA SÄHKÖVERKKOJEN SUUNNITTELUSTA

Pirkan Suunnittelu Oy on vuonna 2010 perustettu suunnittelutoimisto Ylöjärvellä. Yrityksemme toimii pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja tarvittaessa myös koko Suomen laajuudella. Yrityksessämme on vahva kokemus maastosuunnittelusta, verkonsuunnittelusta ja myös rakennussähkösuunnittelusta. Yrityksessämme työskentelee tällä hetkellä rautaisia ammattisuunnittelijoita, jotka selviytyvät vaativistakin työtehtävistä.

Yrityksemme on erikoistunut SÄHKÖ- ja televerkon

suunnittelutehtäviin

 

› Verkon suunnittelu

 

› Sähköinen suunnittelu

 

› Maastosuunnittelu

 

› Kuituverkon suunnittelu teleoperaattoreiden verkkoihin sekä yhteiskaivukohteisiin

 

› Maanomistajien, kuntien, kaupunkien ja julkisten tahojen lupa-asiat

 

› Erikoislupaprosessien hallinta (ELY, AVI, VR yms.)

 

› Kaivuureittien maastoon merkitseminen ennen töiden aloitusta,  asiakkaan toiveiden mukaisesti

 

› Gps-mittaukset asennusten jälkeen sähkö sekä –kuituverkkojen osalta

 

› Loppudokumentointi verkkoyhtiölle sähköisiin järjestelmiin sekä teleoperaattoreille

 

 

VIANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT

 

Tarvittaessa pystymme tarjoamaan myös vianhoito- ja päivystyspalveluita.

Pitkä kokemus verkonrakentamisesta ja -suunnittelusta antaa vahvan osaamisen

hoitaa päivystysluonteiset vikatyöt.

KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTä
010 323 3401

 

Kumppaniverkoston kautta voimme teettää myös isompia urakoita!

 

Rakennussähkösuunnittelussa käytämme
Kymdata yrityksen CADS Planner ohjelmistoa
<b>a2c04fde-1fb7-488e-be2b-25b34c77dc92</b>
<b>95679220-6f90-4b85-aeeb-b4752ba80032</b>